Du har sikkert mange spørsmål om tannregulering. Her er noen av de jeg oftest får

Hvorfor er barnet mitt henvist til reguleringstannlege?

Tannleger og tannpleiere i den offentlige tannhelsetjenesten følger opp barn og ungdom ved jevnlige kontroller. Dette er en velfungerende ordning og i de aller fleste tilfeller vil den offentlige tannhelsetjenesten fange opp de barna som har et tannreguleringsbehov av større eller mindre grad. For å få en vurdering av problemet og ikke minst hva som kan gjøres med det, henvises det til reguleringstannlege.

Hva skjer ved første kontroll av mitt barn?

På første undersøkelse tar vi gjerne ett oversiktsrøntgenbilde og jeg ser på pasienten i tannlegestolen (klinisk undersøkelse). Foresatte kan selvfølgelig stå ved stolen og følge med. Etter undersøkelsen ser vi gjerne på røntgen sammen og jeg forklarer hva jeg finner av tannstillings og/eller bittfeil, hva vi i utgangspunktet tenker at vi kan gjøre med det og når vi tenker vi kan sette i gang. Av og til bestemmer vi oss for å ikke gjøre noe, av og til bestemmer vi oss for å vente og av og til bestemmer vi oss for å starte behandling. Disse vurderingene tas sammen med foresatte.

Hvorfor kan vi ikke alltid starte med tannregulering med den gang?

Når tannlegen eller tannpleieren henviser til oss er det for å få en vurdering av behandlingsbehovet – hva er galt og hva kan vi gjøre med det? Selv om jeg finner en bitt- eller tannstillingsfeil er et ganske ofte vi må vente for å kunne starte opp på et optimalt tidspunkt. Det kan være slik at vi vil observere hvordan veksten utvikler seg eller at vi må ha frem flere permanente tenner for å kunne starte behandling. For eksempel er utviklingen av tannsettet i mindre grad relatert til alder enn man kanskje skulle tro – så her er stor individuelle forskjeller fra person til person.

Hva er forskjellene på avtakbar og fast regulering?

Avtakbar regulering (plater) er en type apparatur vi kan starte med ganske tidlig. Vi er ikke avhengige av at alle permanente tenner er kommet frem. Noen bitt- og tannstillingsfeil kan vi løse med bare plate, men som oftest er dette å regne som en forbehandling før fast regulering. Mange bitt- og tannstillingsfeil kan vi ikke gjøre noe med før vi kan sette på fast regulering. Typisk når alle, eller de fleste permanente tenner er kommet frem. Fast regulering består av klosser som limes på tennene. Mellom disse setter vi inn strenger som gradvis regulerer tennene. Både plater og fast regulering må justeres/strammes med jevne mellomrom for å ha god effekt.

Gjør det vondt med regulering?

Reguleringen flytter på tennene. Dette skjer gradvis og forsiktig, men slik forflytning kan vi ikke få til uten at det vil være noe ubehag. Det vi trygt kan si er at dette er forbigående og opptrer i korte perioder under reguleringsbehandlingen. Her finnes selvfølgelig individuelle forskjeller, men generelt sett pleier jeg å si at det vil være noe ubehag (ømme tenner) de første dagene etter påliming av ny regulering og i en kort periode etter hver stramming.

Hva gjør vi dersom det går noe galt med reguleringsapparaturen

Innimellom kan det skje tinge med reguleringen som vi må fikse på. Det vanligste er at reguleringsstrengene kan forskyve seg og stikke i kinnet eller at det løsner en reguleringskloss. Mange går gjennom reguleringsbehandlingen uten at noe slikt skjer. Andre har flere uhell. Stort sett er det enkelt å få tak i meg for å reparere på apparaturen og vi strekker oss langt for å få orden på slikt så raskt som mulig. Men, skjer dette i en helg eller i en ferie kan det være greit å vite litt om hva

man kan gjøre selv: En løs kloss midt i apparaturen er sjeldent til plage for pasienten og det er ikke farlig om en slik kloss står løs i noen dager. Det kan oppstå ubehag i forbindelse med løs kloss bakerst i tannbuen. Om man selv kommer til kan en slik kloss enkelt klippes bort med en liten avbitertang. Det samme gjelder dersom en tynn bue forskyver seg og stikker i kinnet. Det gis selvfølgelig nøye informasjon og instruksjon om dette når vi starter behandlingen.

Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal
Jon Egil Tønnevold Fiane
spesialist i kjeveortopedi