KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING 2019

 

Behandling, priser og trygderefusjoner

Det er fri prissetting av alle tannlegetjenester i Norge. Folketrygden opererer med offentlige takster som grunnlag for beregning av trygderefusjon. Dette er å regne som minimumstakster og de fleste behandlere, offentlige som private, vil ha et prosentpåslag på offentlig takst. Takstene vi anvender hos oss ligger ca. 20% over offentlig takst.

 

Trygderefusjon gis i Norge på grunnlag av behandlingsbehovet. Dette er et godt system som gir de som trenger det mest høyest refusjon. Refusjonsprosenten regnes ut på bakgrunn av folketrygdens refusjonssystem og skal være lik hos alle behandlere for et gitt bittavvik. Det gis trinnvis refusjon fra 40% til 100% avhengig av bittavvikets alvorlighetsgrad.

Før aktiv behandlingPrisTrygderefusjon
Undersøkelse hos spesialistkr 906kr 360
OPG, oversiktsrøntgenbildekr 500kr 200
Profilrøntgenbildekr 500kr 270
Tannrøntgenkr 54kr 25
Foto 8 stkkr 240*
Studiemodell i gips (to kjever)kr 462*
Behandlingsplanlegging med
nødvendige analyser
kr 1248*
*Avhengig av
refusjons-
prosent

En standard undersøkelse med røntgen har hos oss en egenandel på
kr 846,-.

 

Om det ønskes en behandlingsplan behøves som oftest 8 stk foto og av og til gipsmodell. Pris for dette og selve planleggingen ser dere i tabellen over. Hvor mye av dette beløpet som refunderes er avhengig av refusjonsprosenten (hvor alvorlig bittavviket er). Dersom vi starter behandling inngår behandlingsplanlegging i kostnadsoverslaget for selve behandlingen. Om behandling ikke velges, selv etter enighet om å lage plan, faktureres planleggingen når pasienten settes som sluttet hos oss.

Kjeveortopedisk behandlingPris
Innledende behandling.
Typisk med avtakbare plater
kr 8 000 - 10 000
Funksjonell apparatur.
Typisk mer avanserte plater
kr 11 000 - 15 000
Enkel behandling med
fast regulering
kr 19 000 - 25 500
Middels vanskelig behandling
med fast regulering
kr 25 000 - 30 000
Vanskelig behandling
med fast regulering
kr 30 000 - 38 000

Egenandelen på disse totalbeløpene vil variere med refusjonsprosenten. En behandling med totalkostnad ut fra offentlig takst på kr 30 000 med 75% refusjon og 20% påslag, vil for eksempel ha en egenandel på kr 13 500. (forundersøkelse trukket fra).

 

Det vil alltid bli gitt et skriftlig kostnadsoverslag FØR eventuell behandling starter.

Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal
Jon Egil Tønnevold Fiane
spesialist i kjeveortopedi
Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal
Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal