KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING

 

Behandling, priser og trygderefusjoner

Det er fri prissetting av alle tannlegetjenester i Norge. Folketrygden opererer med offentlige takster som grunnlag for beregning av trygderefusjon. Dette er å regne som minimumstakster og de fleste behandlere, offentlige som private, vil ha et prosentpåslag på offentlig takst. Takstene vi anvender hos oss ligger ca. 30% over offentlig takst.

 

Trygderefusjon gis i Norge på grunnlag av behandlingsbehovet. Dette er et godt system som gir de som trenger det mest høyest refusjon. Refusjonsprosenten regnes ut på bakgrunn av folketrygdens refusjonssystem og skal være lik hos alle behandlere for et gitt bittavvik. Det gis trinnvis refusjon fra 40% til 100% avhengig av bittavvikets alvorlighetsgrad.

BehandlingEgenbetaling
ForundersøkelseUten refusjonkr 2 000
ForundersøkelseMed refusjonkr 1 320
Behandlingsplanlegging
med alle records
Uten refusjon
40% refusjon
60% refusjon
75% refusjon
90% refusjon
kr 4 000
kr 3 004
kr 2 506
kr 2 133
kr 1 759
Forbehandling med
avtakbart apparatur

kr 10 - 15 000
Fast regulering begge kjever
Uten refusjon
40% refusjon
60% refusjon
75% refusjon
90% refusjon
100% refusjon
kr 40 000
kr 26 000 - 32 000
kr 24 000 - 30 000
kr 22 000 - 26 000
kr 18 000 - 24 000
kr 15 000 - 20 000
Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal
Jon Egil Tønnevold Fiane
spesialist i kjeveortopedi
Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal
Tannlege Jon Egil Tønnevold Fiane, spesialist i kjeveortopedi, Arendal